FANDOM


Ensimmäinen vaihe: Tämä kilpailun jälleen varsin normaalimuotoisesti eli kilpailukuun osalta kilpailun jälleen selkeästi jälkimmäisen puoliskon aikana avaava esivaihe eli otantavaihe alkaa siis tästä samaisesta tämän kilpailun avaavan kilpailuavausviestin iltaisesta julkaisusta (maanantai 19.10.2015, kello 21:00). Näin tämä Lokakuun 2015 paras avatar -kilpailu on avattu! Tämä kilpailuvaihe kestää jälleen normaalisti PAK -klassisen [+1/2/-3 -vrk] ajan, noudattaen näin täysin normaalia kilpailuvaiheen kestoaikaa, joka on näin tällä kertaa kaikkinensa kaikissa tapauksissa normaalit joko aivan vain jonkun verran alle kaksi (2) vuorokautta tai jopa hieman yli (2) kaksi vuorokautta eli kaikkinensa siis joka tapauksessa lähes tasan kaksi [2] vuorokautta (ainoastaan tammikuun avauskilpailuissa on usein mukana esivaihetta pitkittävät massa-avatarotantatoimenpiteet, mikäli formaatti niin edellyttää)! TÄMÄN ESIVAIHEEN AIKANA JOKAISELLA SPK -FOORUMIN SÄÄNTÖJEN MUKAISELLA AKTIIVIKÄYTTÄJÄLLÄ ON MAHDOLLISUUS JA OIKEUS VAIHTAA OMA AVATAR ELI KILPAILUAVATAR TÄTÄ PIAN ALKAVAA KILPAILUA AJATELLEN ELI KILPAILUN NIMENOMAISTA KOHDENNETTUA OLETUSAVATAROTANTAA AJATELLEN! Toisin sanoen kaikilla SPK -foorumin rekisteröityneillä täysivaltaisilla ja sääntöjen mukaisilla käyttäjillä eli potentiaalisilla kilpailijoilla, jotka ovat olleet lähiaikoina tai ovat esimerkiksi vielä juuri nyt foorumiaktiivisia taikka vähintään suhteellisen satunnaisaktiivia, on aikaa koko esivaiheen ajan ottaa itselleen vanhan avatarin tilalle niin halutessaan mahdollinen uusi avatar, vaihtaa avatar tai parannella sitä nimenomaan pian alkavaa kilpailua ajatellen. Tämä esivaihe koostuu siis normaalisti fyysisesti vain yhdestä (1) avatarotannasta eli kohdennetusta manuaalisesta avatarotannasta, sillä jo tammikuussa 2015 suoritettu vuoden 2015 massa-avatarotanta muodostaa kilpailun toisen avatarotannan eli oletuksellisen avatarotannan (inaktiiviset käyttäjät) automaattisesti kaikista niistä massa-avatarotanta 2015 -massa-avatarpoiminnan käyttäjistä/kilpailijoista, jotka eivät ole mukana kohdennetussa avatarotannassa (aktiiviset käyttäjät)! Eli tämä esivaihe sisältää konkreettisesti käyttäjille annetun mahdollisuuden osallistua kilpailuun ja vaihtaa kilpailuavatareja sekä erikoistoimenpiteenä juuri ennen kilpailun alkua suoritettavan standardin kohdennetun avatarotannan! Esivaiheen oletuksellinen avatarotanta perustuu siis kaikkiin vuoden 2015 alkupuolella tammikuussa poimittuihin käyttäjäkilpailijoihin, joilla oli SPK:n mittasäännöt täyttävä näkyvä avatar, ja jotka eivät ole tämän esivaiheen toisen avatarotannan eli kohdennetun avatarotannan piirissä! Näin tämän esivaiheen oletuksellisessa avatarotannassa, kuten kaikissa tulevissakin PAK 2015 -peruskilpailuissa, esiintyvät siis kaikki vuoden 2015 alkupuolen [21.01.2015, kello 02:00 - 23.01.2015, kello 01:59] aikana näkyvänä olleet sääntöjen mukaiset avatarit [kaikissa avatarotannoissa on otettava huomioon mahdollinen selainkohtainen näkymättömyys - otannat suoritetaan pääsääntöisesti joko Google Chromella taikka Mozilla Firefoxilla ja vain toisella per otanta - lisätietoja omassa kappaleessaan alempana]! PAK 2015 -kilpailusarjan KOHDENNETTU AVATAROTANTA suoritetaan puolestaan aivan tutusti PAK -klassisesti perustuen yhden (1) kuukauden toleranssiin ja kilpailukohtaisesti eli kulloisenkin PAK -peruskuukausikilpailun avatarotantantaan/-poimintaan nähden! Eli siis PAK -kilpailun kohdennetun avatarotannan virallisesta suoritusvuorokaudesta (tämän esivaiheen loppu) lähtien kaikki yhden (1) kuukauden sisällä sitä aiemmin aktiivisena käyttäjänä SPK -foorumilla olleet käyttäjät osallistuvat automaattisesti kohdennettuun avatarotantaan [läsnäolo näkyy ylläpidolle - huomioi aktiivisuuteen sisältyvä pieni, mutta mahdollinen bugivaara (kirjautuminen ei rekisteröityisikään - asiasta omassa kappaleessaan alempana), mikäli käyttäjä on esimerkiksi vain kerran kuukauden sisällä foorumilla] [kaikissa avatarotannoissa on otettava huomioon mahdollinen selainkohtainen näkymättömyys - otannat suoritetaan pääsääntöisesti joko Google Chromella taikka Mozilla Firefoxilla ja vain toisella per otanta - lisätietoja omassa kappaleessaan alempana]! Kohdennettuun avatarotantaan osallistuessaan oletuksellisen avatarotannan osallistumisoikeus poistuu luonnollisesti kohdekäyttäjältä aina per sama kuukausikilpailu. Esivaiheen aikaisessa kohdennetussa avatarotannassa poimitaan siis kaikki mahdolliset täysin aktiivisten käyttäjien hallussa olevat avatarit, kun taasen vähintään täysin inaktiivisten käyttäjien avatarit otetaan suoraan oletuksellisesti niin sanotusti vanhoilla tiedoilla, eli siis uusilla vuoden 2015 tiedoilla ilman teknistä kattavaa kohdennettua avatarotantaa, eli siis nimenomaan tämän vuoden 2015 tammikuussa suoritetun oletusavatarotannan/massa-avatarotannan muodostamalta oletusavatarlistalta. Näin ollen lukuun ottamatta tämän kilpailusarjan avaavaa kilpailua (tammikuun 2015 kilpailua) (helmikuun 2015 kilpailu oli vielä 1kk -toleranssinsa ansiosta tammikuun 2015 kilpailun tapainen edellä mainitussa esimerkkimielessä) kaikkia muita PAK 2015 -kilpailusarjan kilpailuja/perusosakilpailuja eli siis tätäkin kilpailua ajatellen on tärkeää, että mikäli käyttäjä etenkin haluaa kilpailuun/kilpailuihin uuden kilpailuavatarin, niin kyseinen käyttäjä on myös foorumiaktiivinen SPK -foorumilla kuukausittain aina ennen uuden kilpailun alkua. Toisin sanoen esimerkiksi uuden avatarin nyt lähiaikoina vaihdettuaan/vaihtaessaan käyttäjä on suoraan foorumiaktiivinen ja siten mukana kilpailussa uusimman kohdennetun avatarotannan perusteella (oletuksellisen avatarotannan yksi (1) ja ainoa kokonaisotantahetki eli massa-avatarotanta 2015 -avatarpoiminta oli siis viikon 04, 2015 aikana, joten jatkossa mm. siis juuri tästäkin kilpailusta lähtien ns. varmuudella maaliskuun-joulukuun 2015 välillä käyttäjän täytyy olla alati kuukausittain aktiivinen, mikäli haluaa olla aina kilpailukohtaisessa kohdennetussa avatarotannassa). Näin ollen, mikäli haluaa siis uutena ottamansa avatarin suoraan tähän(kin) tulevaan kilpailuun, niin käyttäjän pitää olla SPK -foorumilla foorumiaktiivinen kuukauden sisällä ennen uuden kilpailun alkamista ja sen (kilpailun) kohdennettua avatarotantaa! HUOMIO: Aktiivisen käyttäjän eli kohdennettuun avatarotantaan siten automaattisesti luokiteltavan käyttäjän täytyy ottaa huomioon myös se, että mikäli aktiivikäyttäjältä ei löydy kyseisessä aktiivisuuden perusteella määritettävässä kohdennetussa avatarotannassa ollenkaan avataria, niin silloin kyseinen käyttäjä ei saa kilpailuun myöskään mahdollista vanhempaa oletuksellista avatariaan vuoden 2015 oletusavatarotantalistalta (massa-avatarotanta 2015), vaikka siellä sellainen olisikin, koska käyttäjän avatar poimitaan kyseisessä tapauksessa vain ja ainoastaan kohdennetussa avatarotannassa (jos käyttäjä on siis ollut foorumiaktiivinen). Eli haluttu avatar kannattaa olla alati käytössä ja nimenomaan tarkastetun näkyvänä! Toisin sanoen tämän kilpailusarjakauden 2015 normaalirakenteessa ja tässä muun muassa juuri tässä kilpailussa inaktiivinen käyttäjä, joka aktivoituu mahdollisesti vasta kilpailun kohdennetun avatarotannan alkuhetken taikka viimeistään päättymishetken jälkeen foorumiaktiiviseksi, saa mahdollisen uutena vaihtamansa avatarin vasta seuraavaan kilpailusarjan kilpailuun/osakilpailuun mukaan, mikäli pitää samaa avataria edelleen hallussaan (esimerkki viittaa siis paljolti käyttäjään, joka ei olisi päässyt edes massa-avatarotanta 2015 -avatarpoimintaan). Eli vielä täsmennyksenä tämän kilpailun esivaiheeseen OLETUKSELLISESTI mahdollisen vaihdokasavatarin saadakseen käyttäjän täytyy olla ollut foorumiaktiivinen foorumilla viimeiseen kuukauteen verratessa tämän kilpailun kohdennettuun ja jälleen kuukauden jo suht loppuvaiheilla toteutettavaan avatarotantahetkeen 21.10.2015, kello 20:00-22:00 (muussa tapauksessa käyttäjä on mukana joko suoraltaan massa-avatarota.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Ympäri Wikian verkkoa
Hae mainospaikkaa

Satunnainen wiki